Nabídka ke 120. výročí GCKV + další oblíbené balíčky

Zjistěte více

Historie

Datoval se rok 1904, přesně 29.9., kdy pod číslem jednacím 204 918 se povoluje pánskému klubu šermířů dle usnesení valné hromady z 6.9. ustanovit Mezinárodní sportovní klub. Městská rada učinila rozhodnutí s cílem, aby do této doby rychle se rozvíjející lázeňské město mělo po stránce sportovní (důležitý doplněk léčby) stále více co nabídnout. Ve velmi krátké době tak vzniklo v údolí říčky Teplé, v místech dnešního motelu v Březové, 6 tenisových dvorců a spolu s ním 9jamkové golfové hřiště s délkou drah 2093 m. Samotné hřiště bylo výjimečné jednak svým křižováním jamek, ale také častou hrou přes vodu, kdy celkem pětkrát hráči zdolávali říčku Teplou. V roce 1905 byla postavena hrázděná klubovna.

První turnaj O stříbrný pohár hraběte Furstenberga se konal 16.7. 1906.

Devítijamkové hřiště po několika letech svou kapacitou přestalo stačit, a proto v letech 1928–1929 nechala rada shromáždit návrhy možné výstavby nového 18jamkového hřiště. Celkem se pozornost upřela na lokality Doubí, Velký rybník, Vítkova Hora a Olšová Vrata. Posléze bylo rozhodnuto o poslední jmenované lokalitě v katastru obce Olšová Vrata. Vypracováním projektu byl tehdy pověřen cslavný francouzský architekt C. Noskovsky. Výstavba pokračovala velmi rychle a plnila funkci sociálního programu, jelikož k ní přispěli hlavně nezaměstnaní, kterých bylo v 30. letech bezpočet. Stavba hřiště byla dokončena v roce 1932, ale do užívání je starosta města A. Schreiter von Schwarzenfeld předal až 30.7. 1935 v 11 hod. dopoledne.

Významný sportovní křest proběhl 24. - 26. 8. 1938, kdy se zde na návrh předního evropského hráče H. Cottona konalo Otevřené mistrovství ČR, které Cotton posléze s výsledkem 282 ran na 72 jamek sám také vyhrál. Vítěz byl uchvácen rozmanitostí karlovarského hřiště a jamku číslo 10 nazval jevištěm a označil ji za nejhezčí v Evropě.

Před II. světovou válkou byly v samotném Československu dvě 18jamková (K. Vary a M. Lázně) a osm 9jamkových hřišť (například K.V. původní, Klánovice, Piešťany).

Po II. světové válce byla obě karlovarská hřiště téměř zničena, zarostla křovím a vysokou travou na rozdíl od Mariánských Lázní, které udržovali američtí vojáci. Na jejich obnovu věnoval poválečný ministr obchodu Pietor 1 mil. Kč, avšak nebyl nikdo, kdo by se toho úkolu zodpovědně ujal. Poválečný golf v ČR byl obnoven 10.4. 1947 v Mariánských Lázních v hotelu Savarin. O hřiště, které leželo ladem, požádal klub kynologů dne 30.3.1949 s úmyslem cvičení jejich psů. Druhého dne p. Alois Červenka kupuje 2 vaky se 7 holemi, aby pak následujícího dne s Řezáčem a Vencarou (jediný znalec golfu za války z Anglie) navštívili hřiště v Olšových Vratech a nalezeným vrtákem vyhloubili 7 jamek 30 m od sebe vzdálených a symbolicky ho připravili na turnaj 3.4. 1949. Následně po turnaji v restauraci u Brouků obnovili golfový spolek. Rozhodnutím spolku ze 7.11 1949 se hrálo již výlučně v Olšových Vratech a 9jamkové hřiště v údolí řeky postupně zaniklo.

Hřiště však ze svojí původní rozlohy mělo hratelných pouze několik drah a první soutěž se zde konala 9.4. 1950, kdy darem správci Červenkovi předali členové Řezáč, Vencara a Soukal posekanou jamku č. 3. Hřiště bylo od této doby obnovováno celkem po 10 let z prostředků členů klubu a města.

Jednotlivé jamky měly své patrony, kteří se starali o kosení trávy a hrabání bunkerů:
Jamku č. 1 Muller, 2 Řezáč, 3 Vencara, 4 Červenka, 5 Sommershue, 6 Mikuta, 7 Waldert, 8 Štětina, 12 Soukal, 13 Chlapec, 17 Janda, 18 Robětín. Z přehledu jasně vyplývá, že nebylo ani dostatek členů na obnovu všech 18-ti jamek.

Od 1.1. 1952 se každoročně koná ve 13 hod. na hřišti v Olšových Vratech „Novoroční odpal „. Pokaždé si tak připomínáme kompletní otevření 18jamkového hřiště z 18.9. 1960.

Po pádu totalitního režimu vznikla v roce 1996, spojením předních karlovarských firem, akciová společnost Golf Resort Karlovy Vary. Po odsouhlasení vítězného podnikatelského záměru předloženého GRKV městskému zastupitelstvu, došlo k dlouhodobému pronájmu městských pozemků, na kterých se golfové hřiště nachází. Od této doby se akciová společnost stala investorem a správcem areálu.

Během krátké doby bylo hřiště zrekonstruováno. Proběhla výstavba nové klubovny, závlahového systému, odpališť, parkovací plochy, došlo k obnově veškerých travních povrchů, drenáží, vodních ploch a v neposlední řadě i strojového parku. Golfové hřiště v Karlových Varech se tímto zařadilo mezi renomovaná hřiště v Evropě.