Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Novinky>Členská schůze

Členská schůze

Plánovaný termín členské schůze: 26.2.2011 od 11.00 hodin v hlavním sále Grandhotelu Pupp.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

 

Datum:            sobota 26.2.2011  v 11.00 hod.

Místo:            Grandhotel Pupp – hlavní sál

Program:        

1)      Zahájení

2)      Volba orgánů členské schůze

3)      Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2010

4)      Rozpočet roku 2011

5)      Činnost klubu 2010 (činnost výboru, Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)

6)      Nové podmínky vyplácení odměn při dětské tour a Amatour tour

7)      Návrh vyloučení členů z GCKV

8)      Volba členů výboru GCKV

9)      Diskuse (námět na diskuzi – smlouva GRKV a GCKV, výstavba technického zázemí)

10)  Závěr

 

 

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: Hlouskova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí nebudou do programu schůze zařazeny.

© Golfresort