Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Novinky>POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

ČLENSKÁ SCHŮZE 2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

Datum:      sobota 30.3.2019  v 10.00 hod.

Místo:        Golfové hřiště - restaurant

 

Program:  

1)                Zahájení

2)                Volba orgánů členské schůze

3)                Činnost klubu 2018 (činnost Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)

4)                Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2018

5)                Rozpočet roku 2019

6)                Návrh vyloučení členů z GCKV

7)                Diskuse  - vystoupení zástupce společnosti F AIR (letecká škola Olšová Vrata)

8)                Závěr

 

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: kryslova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí, nebudou do programu schůze zařazeny.

© Golfresort