Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Novinky>ČLENSKÁ SCHŮZE 2018

ČLENSKÁ SCHŮZE 2018

ČLENSKÁ SCHŮZE 2018

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

Datum:      sobota 21.4.2018  v 10.00 hod.

Místo:        Grandhotel Pupp – hlavní sál

 

Program:  

1)                Zahájení

2)                Volba orgánů členské schůze

3)                Činnost klubu 2017 (činnost Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)

4)                Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2017

5)                Rozpočet roku 2018

6)                Návrh vyloučení členů z GCKV

7)                Diskuse

8)                Závěr

 

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: kryslova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí, nebudou do programu schůze zařazeny.

© Golfresort