Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Novinky>Charity Golf Party 2014

Charity Golf Party 2014

Od prvotní myšlenky uspořádat golfový turnaj pro charitativní účely uplynulo již 15 let. Tento turnaj se vedení Golf Resortu Karlovy Vary rozhodlo prvně uspořádat v roce 1999, a to pod názvem „Akcionářský turnaj“. Již roku 2000 se turnaj přejmenoval na Charity Golf Party, jehož název se zachoval až dodnes. Jistě stojí za zmínku, že za celou dobu pořádání bylo na dobročinné účely vybráno více jak 21 000 000,- Kč

Letošní 15. ročník se konal pod záštitou Golf Resortu Karlovy Vary a. s. a ve spolupráci se společností One Etage a.s. Připadl na něj již tradičně květnový termín, a to sobota 31. 5. 2014. 

Akce byla zahájena golfovým turnajem, kdy se hráči zaregistrovali, nasnídali a v dobré náladě vyrazili přesně v deset hodin na svou 18jamkovou výzvu. Díky slunnému počasí a skvěle připravenému hřišti se celý den nesl v pohodové atmosféře. Turnaj je výjimečný tím, že na své si přijde jak hráč soutěživý, tak i hráč, který se chce zejména pobavit s přáteli. Účastník si tedy mohl zvolit mezi systémem hry na stableford či texas scramblem. 

Pro nehrající hosty byl během dne připraven doprovodný program v podobě golfové kliniky a patovací soutěže, při které si  mohli vyzkoušet své golfové dovednosti. Mezi ostatní nabízené služby patřily kosmetika, kadeřník a možnost odpočinku v relaxačním centru Pupp Relax Centrum, kde mohli hosté využít masérských služeb či whirpool a horké páry. O vynikající občerstvení se v průběhu celého dne staral Grandhotel Pupp Karlovy Vary. 

Po golfovém turnaji se všichni přemístili do Grandhotelu Pupp, kde se ve velkém sále konal od 19:30 hodin Slavnostní večer. Zde si hosté při vystoupení saxofonistky Květy Teturové vychutnali čtyřchodové servírované menu, po kterém proběhlo slavnostní vyhlášení a předání cen. 

Vrcholem celého večera byla všemi očekávaná dražba, kterou excelentně provázel oblíbený moderátor Marek Eben. Dobrá nálada, která v průběhu celého dne panovala, byla patrná i při dražbě, při níž se v letošním roce podařilo vybrat krásných 1 427 000,- Kč. Za tuto podporu bychom všem dárcům touto cestou ještě jednou rádi poděkovali. Vybraná částka byla rozdělena mezi předem určené nadace, kterými byly:

Nadace Pohyb bez pomoci zřízený panem Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky

Obecně prospěšná společnost Domov Sue Ryder

Organizaci Umění a věda na podporu dyslektickým dětem

Na tom, že se podařilo vybrat takto vysokou částku, se nepochybně podílel i pečlivý výběr dražebních předmětů, mezi něž patřily:

 • Obraz od Lenky Vlkové
 • Porcelánová souprava Bernadotte od společnosti Thun 1794 a.s.
 • 2 obrazy od Aleny Kupčíkové „Svádění“ a „Snění“
 • Socha ,,DRIVE,, od akademického sochaře Jiřího Laštovičky
 • Lampa „Bibliotheque Nationale“ od společnosti BULB spol. s.r.o.
 • Obraz od Tomáše Bíma – „Nešťastný pád balónu“
 • 5 obrazů z Galerie La Femme pana Miroslava Lipiny, který podporuje tuto akci již 9. rokem.
  • Obrazy od Tomáše Hřivnáče – „Pocta B. Hrabalovi“ a „Flamenco V.“
  • Obraz od Josefa Blechy „Pocta B. Hrabalovi III.“
  • Obraz od Richarda Kočího „Zátiší s vázou“
  • Obraz od Borise Jirků „Kostelík u moře“

Dražby se zúčastnily nejen společnosti, ale i řada soukromých osob, kterým za podporu taktéž velice děkujeme.

Po dražbě následovalo hudební vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Večerem provázel již zmiňovaný Marek Eben. 

Zvláštní poděkování patří hlavně sponzorům akce, dárcům dražebních předmětů a dárcům cen do turnaje, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uspořádat. Mezi tyto společnosti patří:

 

Partneři:

Kooperativa pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance Group, Lázně Františkovy Lázně, Saga Trade spol. s.r.o., Thun 1794 a.s., Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s., Plzeňský Prazdroj a.s., Red Bull

 

Dárci dražebních předmětů:

Galerie La Femme, ak.soch. Jiří Laštovička, Tomáš Bím, Alena Kupčíková, Bulb spol. s r.o., , Thun 1794 a.s., Lenka Vlková

 

Dárci cen do turnaje:

Hugo Boss, Thun 1794 a.s., Moser, a.s., I.G.D.Z.- Investment Group DZ, a.s., Bulb spol. s r.o., Chervo, Plzeňský Prazdroj a.s., Red Bull.

Velice nás těší, že se Charity Golf Party již 15 let stále řadí mezi nejvýznamnější akce v kalendáři charitativních událostí. Nemalou měrou k tomu jistě přispívá i skutečnost, že si pořádající agentura nebere žádný poplatek za uspořádání a jednotlivé částky jsou tedy odesílány samotnými dárci přímo na konta obdarovaných, čímž je zaručeno, že obdarovaný obdrží celou částku. 

Závěrem bychom jako pořádající agentura rádi poděkovali všem hostům za jejich účast a podporu celé akce. Pevně doufáme, že se shledáme při pořádání dalšího ročníku Charity Golf Party a opět společně přispějeme na dobrou věc, mezi kterou se charitativní činnost bezpochyby řadí. 

Těšíme se na setkání u příležitosti již 16. ročníku Charity Golf Party.

One Etage a. s. a Golf Resort Karlovy Vary a. s. 

© Golfresort