Oblíbené balíčky a aktuality

Zjistěte více

Vstupní a roční poplatky

Podmínky vstupu do GCKV

Od 18 let 20 000,- Kč
Děti do 18 let 10 000,- Kč


Již v roce vstupu hradí člen daný roční klubový poplatek zahrnující i roční GF
a to za těchto podmínek:Povinný roční poplatek zahrnující klubový poplatek a roční GFDospělí 16 500,- Kč
Důchodci 12 500,- Kč
Děti do 18 let v TCM 5 500,- Kč
Děti do 18 let nenavštěvující TCM a studenti do 26 let 9 500,- Kč
Od 75 let 5 000,- Kč


Možnost pasivního členství mohou uplatnit pouze děti do 18 let a studenti do 26 let.
Pro ostatní členy je uvedený poplatek povinný.Poplatek za pasivní členství pro děti a studujícíDěti do 18 let 1 500,- Kč
Studenti od 18 do 26 let 3 000,- Kč


Roční poplatek je splatný před první hrou,
nejpozději však do 31.4. daného roku.PlatbyVstupní poplatky a roční poplatky se hradí na účet klubu: 2102312530/2700,
případně na recepci hřiště,
VS = klubové číslo člena.Golf club je občanské sdružení a jeho členové mají svá práva a povinnosti definované stanovami clubu. Stanovy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři sekretáře klubu.