Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
Hřiště Etika a pravidlaKodex dodržování společenských pravidel a golfové etiky na golfovém hřišti v Karlových Varech

Kodex dodržování společenských pravidel a golfové etiky na golfovém hřišti v Karlových Varech

Pro srozumitelnost pravidel golfové etiky a dodržování zásad společenských pravidel vytvořilo vedení společnosti GOLF RESORT a.s. ve spolupráci s Golf Club Karlovy Vary tento materiál, který by měl sloužit pro jednoduchou orientaci všech návštěvníků areálu.

 1. Recepce
  • povinnost hráče se před vstupem na hřiště nahlásit na recepci
  • předložení registrace členství v golfové asociaci
  • zahájení hry dle potvrzeného T – time a dodržování zahájení hry z uvedeného odpaliště
  • hráč nesmí vstoupit do hry pokud nesplňuje základní podmínky správného oblečení (nepřípustné jsou modré jeans a kovové spikes).
  V případě nedodržení uvedených omezení nebude recepcí hráč puštěn do hry.
 2. Dodržování golfových pravidel vydaných ČGF, zejména se zaměřením na dodržování místních pokynů (cvičné švihy na odpalištích, vypichování míst po dopadu míčku na greenech, jízda motorovými či ručními vozíky mimo odpaliště a greeny, hrabání bankrů po hře, vracení drnů po hře na fairway, dodržování stanovených časových limitů hry)
 3. Respektovat pokyny pracovnic recepce, startéra a marshalla.
 4. Hráč a doprovod hráče vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti.
 5. V průběhu hry v areálu Golf Resortu je nutno dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti, kolíky na odpalištích, čističky míčků, zábradlí…).
 6. Při parkování automobilů v areálu respektovat vyhrazená parkoviště a zákaz parkování mimo vyznačených parkovacích ploch.
 7. Dodržovat zásady společenského chování při návštěvě restauračního zařízení, které pronajímá Golf Resort Karlovy Vary Grandhotelu Pupp a respektovat pravidla restauračního provozu.
 8. Při řešení jakéhokoliv problému spojeného s golfovou hrou nebo službami poskytovanými Grandhotelem Pupp nebo i organizačními problémy spojenými s činností Golf Clubu Karlovy Vary je nutno tyto písemnou nebo ústní formou přenášet na vedené společnosti prostřednictvím recepce ( možno i komunikací prostřednictvím e- mailu recepce@golfresort.cz). 

Při hrubém porušení jakéhokoliv z výše uvedených ustanovení může být hráč potrestán zákazem hry na golfovém hřišti v Golf Resortu Karlovy Vary a to na dobu určitou. V případě trvalejšího porušování výše uvedených zásad i zákazem hry trvalého charakteru. 

Místní pravidla

 1. Hranice hřiště
  Vnější hranice hřiště tvoří spojnice bílých kolíků nebo nové oplocení.
 2. Vodní překážky
  Rybníčky na dráze č. 7, 16 a 17.
 3. Podélné vodní překážky
  Rybník na dráze č. 3 vpravo a na dráze č. 4 a č. 5, 6 a 15.
 4. Nepohyblivé závady
  1. stavební součásti závlahového a odvodňovacího systému
  2. trigonometrické značky a kameny
  3. lavičky, odpadkové koše a myčky míčků
  4. kořeny a vyčnívající kameny na nízko posekaných plochách
  5. cesty protínající dráhy č. 8, 9, 10, 11, 15, cesta za grýnem dráhy č. 14 a cesta podél dráhy č. 17
  6. nově vysázené stromky s kolíky
  7. nově budované cesty pro vozíky
  8. výztuže stěn bunkrů
  9. boxy pro odstřižky trávy
  10. dřevěné zábradlí
  11. mraveniště
  12. elektrické ohradníky
 5. Půda v opravě
  1. stopy kol pracovních strojů na nízko posekaných plochách
  2. plochy označené modrými kolíky, modrými nebo bílými čarami

© Golfresort 2021