Nabídka ke 120. výročí GCKV + další oblíbené balíčky

Zjistěte více

Charity Golf Party 2024

V sobotu 8. 6. 2024 pořádal Golf Resort Karlovy Vary a.s. a Thun 1794 a.s. již 26. ročník charitativní akce Charity Golf Party.

Po dobu konání této akce bylo na dobročinné účely vybráno celkem 39.742.333 Kč. K této částce přispěla i sobotní dražba, při které se podařilo vybrat 1.440.000 Kč.

Pro hosty byl po celý den připraven bohatý program, který byl zahájen golfovým turnajem. 

Doprovody si den zpestřily golfovou klinikou, patovací soutěží nebo masážemi.

Po dni stráveném v golfovém prostředí se všichni přemístili do Granhotelu Pupp, kde bylo již vše připraveno na slavnostní večer a samotnou dražbu, kterou tradičně moderoval Marek Eben.

Mezi obdarované byli v letošním roce zařazeni:

  • Nadace Pohyb bez pomoci zřízený panem Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem
  • Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky
  • Obecně prospěšná společnost Domov Sue Ryder
  • Martínek Pokladník nemocný cystickou fibrózou
  • Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
  • PRO Gaudia

Především díky pečlivě zvoleným dražebním předmětům se vybralo 1.440.000 Kč. Dárci dražebních předmětů, kteří se na výběru podíleli, byli: ak. Soch. Jiří Laštovička, Bc. Zuzana Minářová, Tomáš Bím, Thun 1794 a.s., designerka porcelánu paní MgA. Lenka Sárová Malíská, KVĚTNÁ 1794, BULB spol. s r.o., ELTON hodinářská, a.s. (Prim), Glamour Diamond s.r.o., JUDr. Souček (foto Tono Stano), Galerie LaFemne – Miroslav Lipina (obraz Boris Jirků), Josef Blecha, Radovan Pauch, Jan Tichý, Ladislav Vlna, Tomáš Hřivnáč.

Velké poděkování patří zejména generálním partnerům večera:                                                                                                                   

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

KVIFF Group a.s.

Současně velice děkujeme všem zúčastněným subjektům za finanční a materiálovou podporu pro ty, kteří ji nejvíce ocení a

potřebují. Pevně doufáme, že se shledáme při konání dalšího ročníku a opět společně přispějeme na dobrou věc, mezi kterou se charitativní činnost bezpochyby řadí.

Fotogalerie