Nabídka ke 120. výročí GCKV + další oblíbené balíčky

Zjistěte více

Charity Golf Party 2023

V sobotu 27. 5. 2023 pořádal Golf Resort Karlovy Vary a.s. a Thun 1794 a.s. již 25. ročník charitativní akce Charity Golf Party.

Po dobu konání této akce bylo na dobročinné účely vybráno celkem 39 040 333,- Kč. K této částce přispěla i sobotní dražba, při které se podařilo vybrat krásných 1 301 333,- Kč.

Pro hosty byl po celý den připraven nabitý program, který byl zahájen golfovým turnajem. 

Po dni stráveném v golfovém prostředí se všichni přemístili do Granhotelu Pupp, kde bylo již vše připraveno na slavnostní večer a samotnou dražbu, kterou moderoval Marek Eben.

Mezi obdarované byli v letošním roce zařazeni:


  • Nadace Pohyb bez pomoci zřízený panem Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem
  • Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky
  • Obecně prospěšná společnost Domov Sue Ryder
  • Martínek Pokladník nemocný cystickou fibrózou
  • Dětská psychiatrická nemocnice Opařany  
  • PRO Gaudia


Především díky pečlivě zvoleným dražebním předmětům se vybralo 1 301 333,- Kč. Dárci dražebních předmětů, kteří se na výběru podíleli, byli: ak. Soch. Jiří Laštovička, Tomáš Bím, Thun 1794 a.s., designerka porcelánu paní MgA. Lenka Sárová Malíská, KVĚTNÁ 1794, BULB spol. s r.o., ELTON hodinářská, a.s. (Prim), Glamour Diamond s.r.o., JUDr. Souček (foto Tono Stano), Galerie LaFemne - Josef Blecha, Jan Tichý, Ladislav Vlna, Richard Kočí, Boris Jirků.

Velké poděkování patří zejména generálním partnerům večera:   

  • Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group       
  • skupina ČEZ
  • KVIFF Group a.s.

Současně velice děkujeme všem zúčastněným subjektům za finanční a materiálovou podporu pro ty, kteří ji nejvíce ocení a potřebují.  Pevně doufáme, že se shledáme při konání dalšího ročníku a opět společně přispějeme na dobrou věc, mezi kterou se charitativní činnost bezpochyby řadí.

 

Fotogalerie